Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla hasa: sąd opiekuńczy

Temat: Badania na OIOMie?
pacjent nieprzytomny zgody nie udzieli.. w Polsce jest z takimi
badaniami problem - zgodę musi udzielić sąd opiekuńczy, a te boją
się problemów (bo z jakąkolwiek aktywnością zawsze przecież są
problemy)

a w Stanach np.: 1.IRB opiniuje pozytywnie badanie, 2. ogłasza się
na danym terenie, z którego pacjenci mogą trafić do ośrodka w stanie
ciężkim, ze takie badanie jest prowadzone i jeśli nie chcą w nim się
znaleźć to muszą to wcześniej zgłosić 3. lekarz bez zgody włącza
pacjenta (jeśli jest to uzasadnione) 4. lekarz musi bodajże w ciągu
5 dni uzyskać zgodę drugiego lekarza 5. no i zgodę pacjenta jak
wróci do pelni władz Wywietl wicej wiadomociTemat: potrzebuje informacji
7 lat i 0 reakcji??
- Bicie "tak ze nie widac" to takze przestepstwo! Zloz zawiadomienie do
prokuratury, porozmawiaj, na pewno pomoga;
- Po drugie, jesli prokurator uzna, ze dobro dziecka jest zagrozone i ze nalezy
pozbawic rodzica wladzy rodzicielskiej z urzedu powiadomi sad opiekunczy
(choroba psychiczna moze byc przyczyna, nie mowiac juz o fizycznym i
psychicznym znecaniu sie nad dzieckiem);
- Po trzecie: wniesc pozew o rozwod (przy zalozeniu ze jestescie malzenstwem
oczywiscie) wraz z wnioskiem o eksmisje meza ze wspolnego mieszkania (przy
zalozeniu, ze mieszkanie nie nalezy wylacznie do niego).

Wiecej odwagi!
Pzdr. Wywietl wicej wiadomociTemat: Dziewczyny/chłopaki - pomocy !
Dziewczyny/chłopaki - pomocy !
Potrzebuję pilnie pomocy w sprawie praktycznej!
Teorię w tym temacie mam opanowaną, ale praktyki prawie żadnej!
Niech kto może pomoże i napisze, jak się ma w praktyce wniosek do Sądu
Opiekuńczego o tymczasowe objęcie opieki nad małoletnimi dziećmi na czas
rozwodu, ze względu na 582 art KC ?
- chodzi o podejmowanie decyzji w sprawach istotnych dla dziecka, kiedy brak
jest porozumienia między rodzicami.
Chodzi oczywiście o czas rozwodu.
Zazwyczaj jest to przekazywane do sądu gdzie toczy się rozprawa, ale to
zazwyczaj jest Sąd Okręgowy oddalony od miejsca pobytu zarówno dzieci jak ich
rodziców, zaś Sąd Rodzinny i Opiekuńczy jest bliżej i łatwiej o rzeczywistą i
faktyczną opiekę sądową nad dobrem małoletnich.
Chodzi o napiętą sytuację w związku z rozwodem i dziećmi, co do których każde
z małżonków ma odmienne zadnie i odmienne działania.
Za chwilę może dojść do tragedii...
Proszę o Wasze doświadczenie z takich sytuacji, jak to naprawdę w życiu wychodzi ?
Jak ma się Sąd Opiekuńczy do Sądu Okręgowego w kwestii dobra dzieci ?
Wywietl wicej wiadomociTemat: No to i ja się będę chwalił....:)))))))) a co tam
Wyjasnienie prawne
jp66 31.07.07, 16:25 + odpowiedz


"córki nie zobaczysz, bo złożyłam odwołanie od decyzji sądu, zanim rozpatrzą to
troszkę potrwa (szyderczy śmiech),postanowienie jest nieprawomocne, paszportu
córki też nie zobaczysz i nie ciesz się tak debilu bo jeszcze zobaczysz....."
cytat z "mojej żony"
Co mam z nią zrobić????

pominąwszy dylematy czy brać córkę czy nie wobec jej konfliktu lojalności
chce napisać, że eks Jackaplacka SIĘ MYLI !!
Mianowicie postanowienia sadu rodzinnego w sprawie kontaktów są SKUTECZNE i
WYKONALNE NATYCHMIASTOWO, jeszcze przed uprawomocnieniem!!!

Art. 578kpc "Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą
ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania."

Wywietl wicej wiadomociTemat: Mam pytanie
Jeżeli sąd przyznał Ci wykonywanie władzy rodzicielskiej,a ograniczył jej
wykonywanie ojcu, to w wyroku na pewno jej ustalone na czym polega to
ograniczenie, zazwyczaj polega to jednak na decydowaniu o waznych sprawach
dziecka wspólnie. Natomiast jezeli obydwoje wykonujecie władzę rodzicielską,
to na pewno wspólnie decydujecie o istotnych sprawach dziecka ( w przypadku
konfliktu decyzję podejmuje sąd opiekuńczy ).
Do istotnych spraw, oprócz np wyboru przedszkola czy szkoły, nalezy także
miejsce zamieszkania dziecka, bo to przecież implikuje wiele spraw, np sprawę
kontaktów z ojcem.
Powinnas zajrzec do wyroku rozowdowego, zajrzec co masz tam napisane. Posiłkowo
odsyłam Cie do art. 92 - 108 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wywietl wicej wiadomociTemat: ustalenie opieki nad dziecmi-pozew
> Niestety eks nie zgodził się na ustalenie tego podczas rozwodu ani
> pożniej i będzie to musiał ustalić sąd:-(

gdybyś - nawet ustnie w trakcie rozprawy rozwodowej - wniosła o ustalenie
kontaktów, to sąd w czasie rozwodu musiałby to zrobić i miałabyś kontakty
ustalone jako część wyroku rozwodowego.

miejsce,data

Do
Sądu Rejonowego w
Wydział Rodzinny i Nieletnich
adres

Wnioskodawczyni:
twoje dane

Uczestnik postępowania:
dane ojca

Wniosek o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

Zwracam się do Sądu Opiekuńczego o wydanie stosownego orzeczenia w sprawie
kontaktów uczestnika postępowania (imię nazwisko ojca) z naszym synem/córką
imię,nazwisko, urodzonym w dniu ...w....., gdyż nie jesteśmy w stanie dojść do
porozumienia co do kontaktów ojca z dzieckiem.

tu piszesz uzasadnienie jakie są problemy związane z aktualnymi kontaktami

Niżej przedstawiam proponowany przeze mnie sposób uregulowania na przyszłość
kontaktów ojca ....... z synem/corką .........
tu podajesz jak uwazasz, że kontakty powinny wygladać (dni powszednie, weekendy,
święta, wakacje, ferie i co tam uważasz)

W załączeniu składam:
kserokopię wyroku rozwodowego, który zapadł w sprawie (tu sygnatura akt) w
Sądzie (jakim, gdzie), mocą którego władza rodzicielska przysługuje (komu) z
ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka przy matce.

Ponad to wnoszę o zabezpieczenie wniosku i wydanie orzeczenia odnośnie kontaktów
ojca z dzieckiem w toku sprawy sądowej.


Wywietl wicej wiadomociTemat: jaka jest różnica
odpowiedź na twoje pytania znajduje sie w kodeksie cywilnym

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą
rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu
wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone
wykonywanie władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym
osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z
rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u
żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Wywietl wicej wiadomociTemat: zażalenie do Sądu Apelacyjnego
> potyczyć się sprawa jeżeli np SA oddali zażalenie, co M może
jeszcze
> wymyślić?

nic już nie może

odnośne artykuły z kpc.

Art. 578. Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne
z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich
wydania.

Art. 579. (306) Postanowienia w sprawach o przyznanie, powierzenie
wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie
władzy rodzicielskiej, zakazanie osobistej styczności z dzieckiem
mogą być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to także
zmiany rozstrzygnięć w tym przedmiocie, zawartych w wyroku
orzekającym rozwód lub unieważnienie małżeństwa. Postanowienia
takie stają się skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu się.

Wywietl wicej wiadomociTemat: Zmiany w Kodeksie R.po 13.06.2009 -porozumienie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Art. 107. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w
rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej
wykonywania.

§ 2. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień
w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu
rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie
wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest
zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno
wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.jak widać spraw nie związanych z rozwodem również to dotyczy.


Wywietl wicej wiadomociTemat: Zmiany w Kodeksie R.po 13.06.2009 -porozumienie
Dzięki serdecznie za przytoczenie przepisu, ale widzę, że nie do
końca jest on dla mnie jednoznaczny.

>sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej
> wykonywania.

Czyli może, ale nie musi? Na żadanie? Z urzędu? Przy okazji? Zawsze
ma taki obowiązek przy każdym wniosku o ustalenie pobytu dziecka lub
kontaktów?

>Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu
> rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie
>o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu
>kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą
>współdziałać w sprawach dziecka.

Czyli z zasady będzie się doprowadzać do ograniczenia władzy? Tak to
rozumiem. Bo nawet, jak się przedstawi porozumienie, to sąd
jedynie "może". Ma to i złe, i dobre strony, bo to ten rodzic u
którego dziecko przebywa i który nim się opiekuje na co dzień
powinien mieć mimo wszystko większe mozliwości decyzyjne;
teoretyczny równy przydział praw rodzicielskich jest fikcją lub
biurokratyzmem, jak kto woli. Wywietl wicej wiadomociTemat: od kiedy obowiazuje wyrok?
Art. 578 kpc. Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i
wykonalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z
chwilą ich wydania

pznacza to, że w sprawie o ustalenie (ale nie o
podwyższenie/obniżenie) alimentów nie trzeba czekać na
uprawomocnienie sie wyroku
Wywietl wicej wiadomociTemat: Dzielmy się i rozdzielajmy do woli...
A może byśmy tak najpierw sprawdzili, a potem klepali, a?
bap-student.lex.pl/serwis/kodeksy/akty/64.9.59.htm
Art. 10:
§ 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Hint: Kodeks rodzinny i opiekuńczy ani trochę nie równa się kodeksowi prawa kanonicznego. Przynajmniej póki co...

Wywietl wicej wiadomociTemat: co zrobić z osobą chorą, która nie chce się leczyć
Rybko, Doroto
Rybko, Doroto

Mam te samą sytuację!!! U mojej mamy jest coraz gorzej i muszę podjąć kroki w
celu przymusowej hospitalizacji. Opcji jest kilka:
1. Wniosek do sądu opiekuńczego. Sąd wyznacza biegłego i bazujac na jego opinii
moze skierowac pacjenta na przymusową hospitalizację. Wada: moze to trwać kilka
miesięcy
2. Wzywacie pogotowie (lae wtedy musi sie cos dziac, musi byc powód wezwania).
Lekarz także moze podjąć taka decyzję. Nie musi byc psychiatrą). Musi to byz
zagrozenie zycia lub zdrowia pacjenta lub zagraża on/ona innym. Przy czym
zagrozenie zycia nie musi oznaczac jakichs nie wiem agresywnych czynów-moze to
byc odmowa jedzenia, przyjmowania leków.
Bede jeszcze rozmawiac ze znajomym psychiatrą jak to praktycznie zrobić. Ja
naprawdopodobniej rozpoczne od sądu. Nie mam wyjscia. Wywietl wicej wiadomociTemat: pomóżcie...
Gość portalu: g napisał(a):
W sytuacji
> dramatycznej ( nocne wrzaski, krzyki itd) pogotowie- w razie zagrozenia zycia
> chorego lub innych mozna pacjentke umiescic na oddziale bez jej zgody.

DOKŁADNIE tak! Radzę zapoznać się z ustawą psychiatryczną. Pogotowie często
usiłuje odmawiać interwencji - "nie mamy karetki z kaftanem" itd. Nie mają prawa
odmawiać. Moją sąsiadkę zabrali ze wsparciem policji. Potem decyduje ordynator
Szpitala p.w. Przemienienia Pańskiego. Jeśli uzna, że chorą/ego należy leczyć
przymusowo, gdyż zagraża bezpieczeństwu swojemu lub otoczenia, to w ciągu
bodajże 24 godzin wnosi do Sądu Opiekuńczego o zgodę na przymusowe leczenie. Sąd
z reguły daje na miesiąc. Potem można przedłużać - jak nie pomoże. Tu nie jest
do niczego potrzebne ubezwłasnowolnienie. To zupełnie inna, dalsza i
poważniejsza sprawa. Nie mówmy o tym w opisanej sytuacji - nie ma potrzeby.
Chorego w złym stanie ZAWSZE można przymusowo umieścić w Szpitalu. Realnie
wszystko zależy od lekarza. Inna sprawa, że lekarze usiłują wykręcać się od
problemu, bo... po prostu brak miejsc w Szpitalu!!! Wywietl wicej wiadomociTemat: ABORCJA - co o tym sądzicie ?
slowko na marginesie- do Pafika
problem z adopcja nie polega na tym, ze barkuje chetnych
oni sa i czekaja na zalatwienie wszelkich formalnosci
cala procedura nie jest prosta i trwa bardzo dlugo, a dziecko czeka w domu dziecka
czas tu dziala na niekorzysc, to chyba oczywiste
"Art. 119 2.
§ 1. Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej
niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia dziecka."
czyli 6 tyg w najlepszym przypadku
jesli dziecko jest porzucone i rodzice sa nieznani trwa to znacznie dluzej

"Art. 119.
§ 1. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że
zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie
się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Nie jest potrzebna
zgoda ojca, jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie
została mu przyznana.
§ 2. Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec
przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych
jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobienie jest oczywiście
sprzeczna z dobrem dziecka."
Wywietl wicej wiadomociTemat: W niedzielę Dzień Solidarności z Osobami Chorym...
Porada.
To, co napisałeś, w 100% potwierdza moją wypowiedź.

Gdyby rodzina miała jakiekolwiek pojęcie o prawnych uwarunkowaniach leczenia
osoby chorej psychicznie bez jej zgody, ten człowiek już dawno znalazłby się w
szpitalu !

Nie ubezwłasnowolnienie ! To nie tędy droga ! Ubezwłasnowolnienie NIE SŁUŻY DO
ZAMYKANIA W SZPITALU ! Ono zabezpiecza jedynie chorego i jego rodzinę przed
jego ewentualnymi błędnymi i szkodliwymi decyzjami prawnymi i finansowymi. Na
przykład więc osoba ubezwłasnowolniona nie może podarować swojego mieszkania
Radiu Maryja :) ( no chyba, że jego opiekun prawny poprze ten pomysł ).

Umieścić osobę chorą w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgody można w tzw.
trybie wnioskowym. Rodzina lub opieka społeczna może złożyć stosowny wniosek do
sądu opiekuńczego. Sąd wyśle biegłego, żeby się do wniosku ustosunkował.
Procedura trwa do kilku tygodni, ale zawsze to coś.

Jest jeszcze tryb nagły - gdy chory bezpośrednio zagraża swojemu życiu i/albo
życiu lub zdrowiu innych ludzi.

Na dodatkowe pytania mogę odpowiedzieć mailem:

kklement@dilnet.wroc.pl Wywietl wicej wiadomociTemat: "MASZ PESEL ...?"Studenci przeciw ustawie
Tak....teraz niedomówień nie ma...

Art. 14.
W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 204, Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266, Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r.
Nr 90, poz. 845) wprowadza się następujące zmiany:

2) w art. 32 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. W przypadku osoby małoletniej lekarz może, na jej wniosek, udzielić
świadczenia z zakresu zapobiegania lub przerwania ciąży, bez zgody
przedstawiciela ustawowego i sądu opiekuńczego, jeżeli według oceny
lekarza przemawia za tym dobro osoby małoletniej".


Oniemiałam...i nie zmienia tego faktu ani użycie sformułowania lekarz może,
ani to, że być może w zamyśle autorów tego projektu artykuł ten miał być z góry
skazany na "pożarcie", zgodnie z zasadą my rezygnujemy z tego zapisu na rzecz
innego, np. finansowania leczenia bezpłodności. Czy zawsze cel uświęca środki?

Brawo Pomysłodawcy.. za dostarczenie kolejnego argumentu przeciwnikom nowej
regulacji prawnej o świadomym macierzynstwie. A wyznawajmy dalej dulszczyznę... Wywietl wicej wiadomociTemat: Minister skarbu chce kuratora w Radiu Opole
Art. 603. Kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd opiekuńczy, w
którego okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę.

Art. 604. W zaświadczeniu dla kuratora sąd określa zakres jego
uprawnień.

Art. 605. W przedmiotach nie unormowanych w rozdziale niniejszym
stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu
opieki. Wywietl wicej wiadomociTemat: Kiedy tradycja kłóci się z prawem
gdy brakuje argumentow, zawsze sie mozna pogniewac
fakt, nie wszystkie posty byly mile, ale to taka cecha forum w Gadzinowce
Wybiorczej.
Raz jada w Cyganow, raz w Zydow, a najczesciej w Polakow.
Czemu Romowie a nie Cyganie? To jak zaspiewac - graj piekny Romie? Albo Romski
Baron? Jaki jest odpowiednik cyganeczki? Malej dziewczynki - romeczka?
Wegrzy by woleli byc Madziarami, a Wlosi Italjancami.
Cygan z malej litery mogl byc przypadkowy, czesto sie zdarza nie wcisnac
capslocka. zydki, mahmuty - to dziala w dwie strony, my jestesmy gojami lub
infidelami i zaslugujemy na poderzniecie gardla.
Tu nie ma niczego do tlumaczenia - polskie prawo zostalo zlamane i obywatel Rom
bedzie mial sprawe. Jak byl taki jurny, trzeba bylo poprosic o zgode sadu
opiekunczego.
Pogarde okazywali nam polscy komunisci i polscy Zydzi za komuny. Bylismy
obywatelami drugiej kategorii, tak samo jak Cyganie.
Czemu nie chcesz zrozumiec i zaakceptowac argumentow etnicznych Polakow? Ten
kraj zostal zbudowany przez Polakow ( w wiekszosci). Jaki jest wklad Cyganow,
lub Romow jak wolisz w rozwoj Polski?
Wywietl wicej wiadomociTemat: Urzędnik olsztyńskiego ratusza ojcom nie ufa
Z mocy ustawy oboje rodzice mają równe prawa do określenia miejsca zamieszkania
małoletniego dziecka podlegającego ich władzy rodzicielskiej ( z wyłączeniem
sytuacji gdy prawo jednego z nich zostało w tym zakresie
ograniczone(zawieszone).Ograniczenie takie może nałożyć jedynie sąd właściwy w
sprawach rodzinnych i nieletnich.Zgodnie z regulacją z art.97 ustawy Kodeks
rodzinny i opiekuńczy (§1) jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu
rodzicom , każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
Jednakże (§ 2) o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, w
braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. W przypadku
potencjalnego konfliktu miedzy rodzicami o to czy dziecko ma chodzić do szkoły w
miejscu zamieszkania ojca czy też matki ( skutek zgłoszenia pobytu w tej
miejscowości)lepiej poprosić o przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugie
rodzica - równoprawnego, ustawowego opiekuna dziecka. W mojej opinii jest to
usprawiedliwione faktem pozostawania w dotychczasowym miejscu pobytu jednego z
rodziców dziecka - w tym konkretnym przypadku matki. Pozostawiam bez komentarza
nadal obowiązujące przepisy ustawy o ewidencji i dowodach osobistych.

Wywietl wicej wiadomociTemat: Zamknąć czy uniewinnić?
Kodeks rodzinny
Art. 10. [Wiek, unieważnienie małżeństwa] § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa
osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd
opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat
szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z
dobrem założonej rodziny.

Żona ma już 16 lat?
O sytuacji w romskiej rodzinie prokuratora poinformował kurator
kędzierzyńskiego sądu. Mężczyzna przedstawił mu wtedy 15-letnią wówczas żonę,


Wywietl wicej wiadomociTemat: Od 5 lat żyję długami mojego ojca
Pupilko,

dzieci moga odrzucić spadek po ojcu a wnuki (jak są małoletnie to w ich imieniu
rodzice za zgodą sądu opiekuńczego) też mogą odrzucić spadek po śmierci dziadka.

Widzicie ja patrzę na ten problem z perspektywy, że najgorsze dla mnie nie są
te długi tylko to że ja się tym tak bardzo przejmuję, czuję jarzmo
odpowiedzialności i się spalam.
Oczywiście nie chciałąbym być obojetna ale chciałabym żyć własnym życiem i nie
przejmować się tak bardzo. W sumie nie jest aż tak jakoś beznadziejnie, ale ja
mam czarne wizje (w czym pomaga mi moje wykształcenie - wiem czy to wszystko
może się skończyć).
I jeszcze jedno mój ojciec nigdy nie kłamie, nie prosi mnie o nic, ja sama
wychodzę do nich z pomocą, Jeszcze raz napiszę - długi nie są aż takim
problemem dla mnie, co moje emocjonalne załamanie i przeżywanie. Jak bym sama
była w takiej sytuacji to byłoby mi lżej, a tak widze ojca już starego, właśnie
po operacji, widzę że nie rozumie tego świata, że jest innej daty, że
chciałabym go i mamę ochronić. I przejmuję sie bardzo.
Mąż zapewnia mi poczucie bezpieczeństwa, on się tym tak bardzo nie przejmuje,
nie płacze po nocach i ja też bym tak chciała a nie umiem.... Wywietl wicej wiadomociTemat: Jakie dać nazwisko dziecku swoje czy ojca?
Art. 89. § 1. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka, dziecko nosi nazwisko ojca, chyba że ten za zgodą osób, których zgoda jest potrzebna do ważności uznania, złożył przy uznaniu dziecka oświadczenie, że nosić ono będzie nazwisko matki;

Art. 89.§ 3. Jeżeli ojcostwa dziecka nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki. Jeżeli oboje rodzice są nieznani, sąd opiekuńczy nadaje dziecku nazwisko.


KRiO
Wywietl wicej wiadomociTemat: Unieważnienie sakramentu małżeństwa
Kodeks został napisany dla całego Kościoła katolickiego, nie tylko w Polsce. w innych krajach, kulturach małżeństwa zawierane są we wcześniejszym wieku niż w Polsce. opornik4 zapomniała o paragrafie drugim, w którym jest mowa, że Konferencja Episkopatu ma prawo ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małzeństwa, co ma miejsce w Polsce. u nas mężczyzna musi mieć skończone 18 lat, a kobieta może zawrzeć małżeństwo, jeżeli ma ukończone 16 lat i zgodę biskupa (w prawie rodzinnym musi mieć zgodę sądu opiekuńczego).

co do braku wystarczajacego używania rozumu, to chodzi tutaj o choroby psychiczne 9np. schizofrenia,depresja maniakalna, niedorozwój umysłowy), ale też czynniki powodujące przejściowy brak używania rozumu (jak odurzenie alkoholowe, narkotykowe, leki psychotropowe). o stanie psychicznym takiej osoby podczes procesu o nieważność małżeństwa obowiązkowo orzeka biegły psychiatra.

opornik4 nie wymieniłaś wszystkich powodów nieważności małżeństwa, jest ich więcej. Wywietl wicej wiadomociTemat: Unieważnienie sakramentu małżeństwa
eliss23 napisała:
> Kodeks został napisany dla całego Kościoła katolickiego, nie tylko w Polsce. w
> innych krajach, kulturach małżeństwa zawierane są we wcześniejszym wieku niż w
> Polsce. opornik4 zapomniała o paragrafie drugim, w którym jest mowa, że Konfere
> ncja Episkopatu ma prawo ustalić wyższy wiek do godziwego zawarcia małzeństwa,
> co ma miejsce w Polsce. u nas mężczyzna musi mieć skończone 18 lat, a kobieta m
> oże zawrzeć małżeństwo, jeżeli ma ukończone 16 lat i zgodę biskupa (w prawie ro
> dzinnym musi mieć zgodę sądu opiekuńczego).

Nie pisalam tego,bo mi sie wydawalo oczywistym.
Dobrze iemy,ze obecnie czesto mlodziez podejmuje wczesniej inicjacje seksualna.
W Polsce mamy rocznie ponad 200 przypadkow mlodocianych matek (12-14 l.),w
wyjatkowych sytuacjach mlodzi moga wiec zawrzec malzenstwo koscielne,jak podalam.
Chyba lepiej,zeby sie pobrali anizeli dazyli do usuniecia ciazy?

> opornik4 nie wymieniłaś wszystkich powodów nieważności małżeństwa, jest ich
więcej.

Wiem,lecz podalam tylko te,ktore moga byc istotne.
Trudno,abym na forum opracowywala dokladnie i w szczegolach
kanony Prawa Kanonicznego.
Wywietl wicej wiadomociTemat: Zabrać dziecko matce ?
Nieletnim rodzicom do chwili ukończenia 18 lat nie służą względem dziecka prawa
rodzicielskie, chyba, że za zgodą Sądu wstąpią oni w związek małżeński.
Dzieciom, których rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska należy więc w
zastępstwie zapewnić pieczę osoby lub osób trzecich, czemu służy uregulowana w
kodeksie rodzinnym i opiekuńczym instytucja opieki.
Art. 145 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, iż opiekę ustanawia
Sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, że zachodzi prawny ku temu powód.
Sąd opiekuńczy podejmie decyzję o powołaniu dla dziecka opiekuna w sytuacji, gdy
zarówno matka jak i ojciec nie osiągnęli pełnoletniości, bądź gdy matka dziecka
jest niepełnoletnia, zaś ojciec jest nieznany, lub pozbawiony został praw
rodzicielskich w wyroku ustalającym ojcostwo czy też w razie popełnienia przez
niego przestępstwa na szkodę dziecka.

"Nieposzlakowana" opinia 14latki nie ma tu nic do rzeczy, gdyż w świetle
polskiego prawa 14latka w tym wypadku jest tylko inkubatorem dla "życia
poczętego", nie ma osobowości prawnej.
Wywietl wicej wiadomociTemat: "Potrójny gwałt lewicy"
Gość portalu: Bilbo napisał(a):

> Za to setki SMSow, listy, 50tys PLN i wniosek sadu o umieszczenie
malej w domu
> opieki (uchylony juz i uznany za niezasadny) to Twpim zdaniem co?
Nie nagonka?


Nie. Są to efekty działania sądu opiekuńczego, który podejmował
takie a nie inne decyzje.

>
> matka zwrocila sie do prasy, po tym jak ksiadz Podstawka swoje
koneksje
> uruchomil i widziala, ze na wyegzekwowanie prawa nie bedzie miala
szans w
> zasciankowym Katolandzie. Takie sa fakty. Zlamano prawo i winni
powinni poniesc
> konsekwencje. Lekarz, administratorzy katolickich serwerow, na
ktorych
> bezprawnie ujawniono dane osobowe, ksiadz, i wszyscy Ci, ktorzy
dziewczynke nek
> ali.

Ale chyba wiesz, co to są pomówienia? Wywietl wicej wiadomociTemat: "Potrójny gwałt lewicy"
> Nie. Są to efekty działania sądu opiekuńczego, który podejmował
> takie a nie inne decyzje.
>

Sad opiekunczy rozpowszechnial dane osobowe tego dziecka? Ciekawe. Sad
opiekunczy oferowal 50 tys PLN za urodzenie? Sad opiekunczy wyslal ksiedza do
gabinetu pani ordynator?

> Ale chyba wiesz, co to są pomówienia?

Zglos mnie prokuraturze. Ukrywanie tez jest przestepstwem. Powodzenia. Wywietl wicej wiadomociTemat: wyłudzenie?
Zgadzam się z tym co napisał mój poprzednik. Na marginesie chciałbym dodać że w
przypadku kiedy rodzice pozostają ze sobą w związku małżeńskiem, ale żyją w
rozłączeniu (separacja faktyczna)jedynie sąd opiekuńczy może powierzyć władzę
rodzicielską jednemu z nich a ograniczyć drugiemu. I na nic zdają się tu zakazy
ciotek i teściowej. Walcz o osobisty kontakt z dzieciakiem i trzymaj się
dzielnie.
Forward Wywietl wicej wiadomociTemat: Zgwałcona dziewczynka i atak bandy dewotow
jdbad napisała:

> galopujacymajor.salon24.pl/78625,index.html

Czytałem to. Jest tam na końcu taki fragment:
Przekonywanie przez matkę 14 letniej dziewczynki do aborcji, jest
chronione prawnie. Przekonywanie 14letniej dziewczynki do urodzenia
przez księży i czytelników Frondy jest bezprawnym ingerowaniem we
władzę rodzicielską matki. Należy się im kop za drzwi i tyle. Tylko
matka może przekonywać dziecko, chyba że dziecko chce rozmawiać z
księdzem. Albo z Wildsteinem.

To dyskwalifikuje praktycznie cały wywód, gdyż ustawia autora w
konkretnej pozycji w stosunku do sprawy. Nie chce on dociec prawdy a
udowodnić własne racje. Po pierwsze, to samo można zarzucić Federze
czy samemu Terlikowskiemu, który z kopytami wlazł w życie nastolatki
i nie wiadomo jakimi metodami zmienił jej postanowienie. Po drugie
autor dał dowód na nieznajomość prawa i co za tym idzie błędnie
interpretuje postanowienia sądu i prokuratury w tej sprawie. Po
trzecie Newsweek wziął udział w publicznej nagonce na dziewczynę w
takim samym stopniu jak GW, czego np nie robiła druga strona. Po
czwarte najważniejsze, jeśli sprawą zajął się sąd opiekuńczy, to
jego decyzje i uzasadnienia są tu najistotniejsze, a nie opinie
księdza, dziennikarza czy autora blogu. Stąd też bardzo sceptycznie
będę się odnosił do każdej notki dziennikarskie w tej sprawie nie
odnoszącej się do udokumentowanej decyzji sądu. Wywietl wicej wiadomociTemat: Zgwałcona dziewczynka i atak bandy dewotow
hymenaios napisał:
> sprawą zajął się sąd opiekuńczy, to jego
> decyzje i uzasadnienia są tu najistotniejsze

Przejęcie sprawy przez sąd opiekuńczy to praktyczna wygrana środowisk
pro-lifeowskich. Sąd działa swoim tempem, a lada dzień minie magiczne 12 tygodni
i możliwość aborcji przepadnie.

Jeżeli do tego dojdzie to będzie to klęska polskiego prawa. Wywietl wicej wiadomociTemat: Zgwałcona dziewczynka i atak bandy dewotow
xtrin napisała:

> hymenaios napisał:
> > sprawą zajął się sąd opiekuńczy, to jego
> > decyzje i uzasadnienia są tu najistotniejsze
>
> Przejęcie sprawy przez sąd opiekuńczy to praktyczna wygrana
środowisk
> pro-lifeowskich. Sąd działa swoim tempem, a lada dzień minie
magiczne 12 tygodn
> i
> i możliwość aborcji przepadnie.
>
> Jeżeli do tego dojdzie to będzie to klęska polskiego prawa.

To jest zupełnie inna sprawa. Nie mam nic przeciwko temu, że by w
tym akurat przypadku mocno pogonić sąd. Wbrew pozorom nie jest to
jakaś prawnie skomplikowana sprawa i wiele spraw jest już
rozstrzygnięte włącznie z tą najistotniejszą. Dziewczyna ma prawo do
aborcji. Problemem jest tu zmienianie jej decyzji pod wpływem jednej
czy drugiej strony. Tu nie ma dobrych rozwiązań i włączanie jej
przypadku w walki aborcyjne to głupota. Wywietl wicej wiadomociTemat: Sex z nieletnią
Kobieta i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat.
Sąd opiekuńczy może zezwolić - z ważnych powodów - na zawarcie małżeństwa
kobiecie, która ukończyła 16 lat, jeżeli z okoliczności wynika, że zawarcie
małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Wywietl wicej wiadomociTemat: odrzucenie spadku
Odrzucenie spadku musi nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzienia się
o tytule swojego powołania do spadku. Spadkobiercy ustawowi dziedziczący w
pierwszym rzędzie (np. małżonek, dzieci) dowiadują się zazwyczaj o swoim tytule
powołanie od razu z chwilą kiedy dowiedzieli się o śmierci spadkodawcy.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub
przed notariuszem.

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak
jakby nie dożył otwarcia spadku.

Jeżeli więc wskutek odrzucenia spadku kolejność dziedziczenia przechodzi na
kolejne osoby, w celu uniknięcia konieczności płacenia długów spadkowych
również te osoby muszą odrzucić spadek.

Trzeba pamiętać, że aby odrzucić spadek w imieniu małoletnich niezbędna jest na
to zgoda sądu opiekuńczego. Wywietl wicej wiadomociTemat: Wyjazd z dzieckiem na stałe za granicę.
W takim przypadku o wszystkich istotnych sprawach dziecka decydują wspólnie
oboje rodzice - nawet jeżeli wykonywanie praw rodzicielskich zostało w wyroku
rozwodowym przyznane tylko Pani jako matce. Na zmianę miejsca zamieszkania
dziecka poza granice Polski niezbędna jest więc zgoda ojca.

Jeżeli rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia, należy wystąpić do sądu
opiekuńczego (jest to Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
bądź pobytu dziecka) z wnioskiem o roztrzygnięcie tej sprawy.

Sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka. Wniosek należy odpowiednio uzasadnić, a
więc dokładnie opisać całą sytuację i Pani plany. Wywietl wicej wiadomociTemat: Czy matka ma prawo przebywać z dzieckiem w karetce
nie chodzi o niepełnosprawność, a o ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
Dziecko 3 letnie nie posiada w ogóle zdolności do czynności prawnych, nie
decyduje o sobie. Za dziecko decyzje podejmuje opiekun prawny, czyli w tym
wypadku matka, chyba, że sąd opiekuńczy zadecyduje inaczej.
Kto poniesie odpowiedzialność, gdy podczas przewozu cokolwiek złego stanie się
z dzieckiem?
Cały zespół solidarnie stanie przed sądem, czy kierowca, czy może pielęgniarz?
Pomijam kwestie moralne i zwykłe ludzkie odruchy.

Nie wyobrażam sobie sytuacji, że nie mogę pojechać z moim 3 letnim dzieckiem...
Wywietl wicej wiadomociTemat: Czy matka ma prawo przebywać z dzieckiem w karetce
co_dzienna napisała:

> nie chodzi o niepełnosprawność,a o ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
> Dziecko 3 letnie nie posiada w ogóle zdolności do czynności prawnych, nie
> decyduje o sobie. Za dziecko decyzje podejmuje opiekun prawny, czyli w tym
> wypadku matka, chyba, że sąd opiekuńczy zadecyduje inaczej.

A co to ma wspólnego z przewozem karetką ???

> Kto poniesie odpowiedzialność, gdy podczas przewozu cokolwiek złego stanie się
> z dzieckiem?
> Cały zespół solidarnie stanie przed sądem, czy kierowca, czy może pielęgniarz?
> Pomijam kwestie moralne i zwykłe ludzkie odruchy.

Sytuacja jest dokładnie taka sama jak w przypadku każdego innego pacjenta.

> Nie wyobrażam sobie sytuacji,że nie mogę pojechać z moim 3 letnim dzieckiem...

To nie jest sprawa wyobraźni.

S.
Wywietl wicej wiadomociTemat: Przymusowa hospitalizacja
Przymusowa hospitalizacja
Hej,

Psychiatra znowu pilnie potrzebny. Potrzebuje informacji w kwestii przymusowej
hospitalizacji psychiatrycznej. OK, ja wiem że taka decyzję podejmuje sąd
opiekuńczy. Moje pytanie: jak w praktyce wyglada ta procedura i kto kieruje
wniosek do sądu? Jak długo to wszystko moze trwać?
Co nalezy rozumiec przez przypadki nagłe, które nie wymagają zgony rzeczonego
sądu?
Z góry dzięki Wywietl wicej wiadomociTemat: LIPCÓWECZKI 2005 - co u Was?
cześć dziewczyny!
mój mąż właśnie poszedł na mecz, więc mam nadzieję że nie wróci w stanie
wskazującym.... i nie będę sie denewrować. ale jako mężatka z 5 - letnim stażem
(a męża znam juz 10 lat....) staram się takimi "ekscesami" nie przejmować,
czasami jak mi go żal to się nim opiekuję, a ta to sobie sam radzi...))))w
końcu dorosły chłop!
dla dzidzi nie mam jeszcze wybranego kionkretnego imienia, chociaż teraz pole
poszukiwań się zawęziło skoro już znam płeć. mnie się podoba albo małgosia,
albo weronika albo kinga. mój mąż mnie straszy żebym się nie wysilała bo i tak
on będzie rejestrował dziecko w usc i on zdecyduje! ale zawsze go pocieszam że
jak zarejestruje imię wbrew mojej woli to w ciago 3 miesięcy zawsze można
wszcząć sprawę przed sądem opiekuńczym właściwym wg miejsca zamieszkania o
zmianę imienia dziecka...))))! to by była dopiero sensacja ogromna!!!! ale na
serio - chyba zostanie małgosia.
pozdrawiam cieplutko! chyba idzie wiosna!
asia Wywietl wicej wiadomociTemat: akcja brzuszki walka z zus-em
Niestety nie mam w domu nowej ustawy o zasiłkach ale w tym zakresie nic się nie
zmienilo więc masz tu przepis:
Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie
ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:

1) urodziła dziecko,

2) przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu
opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,

3) przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia
rodzinnego.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego.

3. W przypadku gdy prawo do zasiłku macierzyńskiego powstało w okresie urlopu
wychowawczego, zasiłek macierzyński przysługuje za okres odpowiadający części
urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie.

Wygląda to kiepsko. Najlepiej zapytaj w zUs, bo ten twoj przypadek jest
ciekawy. Może co da sie wymyśleć. Wywietl wicej wiadomociTemat: Dokumenty dla Maluszka po porodzie
Jeśli jesteś panna, składasz swój odpis aktu urodzenia w USC. Dziecko, które
pochodzi spoza związku małżeńskiego, formalnie nie ma ojca. Jeśli ojciec chce
uznać dziecko, może to zrobić za zgodą matki przed kierownikiem USC lub sądem
opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem. Muszą być przy tym obecni
oboje rodzice. Podczas rejestracji dziecka podajecie urzędnikowi jego imiona
(nie wiecej niż dwa). Urzędnik wydaje bezpłanie 3 skrócone odpisy aktu
urodzenia, każdy kolejny kosztuje 5 zł.
Od momentu rejesracji dziecka w USC masz 6 miesięcy na ewentualną zmianę jego
imienia.
Gdy jesteś rozwiedziona, to w USC składasz odpis aktu małżeństwa z adnotacją o
rozwodzie lub sentencję wyroku rozwodowego. W przypadku, gdy od rozwodu nie
minęło 300 dni, istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest Twój były mąż i
wtedy rejestruje się dziecko jako małżeńskie.
Wdowa powinna dostarczyć do USC odpis aktu zgonu małżonka. Tak jak w przypadku
rozwodu, tutaj obowiązuje zasada 300 dni.

Wywietl wicej wiadomociTemat: Urlop macierzyński - jak to w końcu jest??
Jak na razie to nasi "zarządcy" nic nie uchwalili więc urlopy macierzyńskie
pozostają na starych zasdach tj:
16 tygodni przy pierwszym porodzie;
18 tygodni przy każdym następnym porodzie;
26 tygodni w wypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie
(wymiary z pkt. 1 - 3 reguluje art. 180, § 1 Kodeksu pracy);
8 tygodni po porodzie w razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka w
okresie pierwszych 8 tygodni życia (po urodzeniu więcej niż jednego dziecka
przy jednym porodzie, urlop macierzyński przysługuje w takim wypadku w wymiarze
stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu) - art.180[1], § 1 Kodeksu
pracy;
16 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż do
ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia przysługuje pracownicy, która
przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o
wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka - art. 183, § 1
Kodeksu pracy.

Wywietl wicej wiadomociTemat: Uprawomocnienie wyroku
Przesłanką uzyskania urlopu nie jest uprawomocnienie się orzeczenia sądu, lecz
samo przyjęcie dziecka (przesłanka materialna) i wystapienie do sądu z
wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o przysposobienie (przesłanka
formalna). Przesłanki te muszą byc spełnione łącznie.

Oto pełny tekst art. 183 kodeksu pracy, regulujący interesujace Cie zagadnienie:

"Art. 183.
§ 1. Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu
opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia
dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z
wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, ma prawo
do 16 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, nie dłużej jednak niż
do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Przepisy art. 180 § 5-7 stosuje
się odpowiednio.
§ 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1, przyjął dziecko w wieku do 1 roku,
ma prawo do 8 tygodni urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego."

Serdecznie pozdrawiam! Wywietl wicej wiadomociTemat: rozważanie teoretyczne - adopcja trochę inaczej
Patrz ponizej pkt 3 - jezeli mezczyzna nie spolkowal z kobieta -
matka biologiczna - to jak moze skladac oswiadczenie ze jest ojcem?
to byloby falszywe oswiadczenie!

1. Dziecko można uznać w następujących przypadkach:
- jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki,
czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od
daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub
unieważnienie małżeństwa.
2. Na uznanie dziecka musi wyrazić zgodę matka.
3. Uznanie dziecka polega na złożeniu przez mężczyznę dobrowolnego
oświadczenia, że jest ojcem dziecka.
4. Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan
cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną
zdolność do czynności prawnych.
5. Można uznać dziecko: małoletnie, pełnoletnie (potrzebna jest
jego zgoda) oraz nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte,
6. Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed
polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji
konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są
obywatelami polskimi.

informacje wzielam z
umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=11086 Wywietl wicej wiadomociTemat: adopcja dziecka rocznego-pytanie
Od 19 grudnia 2006, do 18 tygodni wydłużony został okres korzystania z urlopu
na warunkach urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego z tytułu
przyjęcia dziecka na wychowanie.
Obecnie urlop przysługuje gdy:
przyjmuje się na wychowanie dziecko do 7 lat i równocześnie występuje do sądu
opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia,
lub przyjmuje się na wychowanie dziecko do 7 lat jako rodzina zastępcza, z
wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem.
W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego, uprawnienie do urlopu i zasiłku przysługuje do wieku 10 lat.
Wywietl wicej wiadomociTemat: ograniczenie praw rodzicielskich
moniko, chodzi o to że często jest to właśnie hop-hop. Niestety...
Jż. sąd przy ograniczaniu, odbieraniu władzy nie zabroni kontaktów, to
oczywiście drugi rodzic ma do nich prawo. Dziadkowie też /mogą się zwrócić do
sądu o ustalenie kontaktów jak jeden z rodziców zabrania/.
Przy ograniczeniu władzy ojciec MA PRAWA /ino nie pełne/, ale w ważnych dla
dziecka sprawach jego głos się liczy. Jak nie zgadza się z matką, może udać się
do sądu opiekuńczego. Wywietl wicej wiadomociTemat: Odebranie dziecka mamie
Teoretycznie, każde z rodziców może wnosić do sądu opiekuńczego o ograniczenie
władzy rodzicielskiej drugiego rodzica, jeżeli zachodzą przesłanki określone w
art. 109 krio, tzn. gdy dobro dziecka jest zagrożone.

Wydaje mi się jednak, że w opisanym przypadku koleżanka wyolbrzymia zagrożenie.
Sprawowanie władzy rodzicielskiej nie oznacza bowiem zakazu oddalania się od
dziecka, a zwłaszcza nie oznacza zakazu zdobywania środków finansowych na jego
utrzymanie. Wydaje się być dokładnie odwrotnie.

Przyjmuje się, że więź rodzinna między rodzicem a dzieckiem oparta na uczuciu
miłości z reguły stanowi dostateczną gwarancję prawidłowego wykonywania władzy
rodzicielskiej. Dopiero zakłócenia w jej sprawowaniu mogą być powodem
uruchomienia nadzoru sądowego.

Pozdrawiam,
Paulina
Wywietl wicej wiadomociTemat: Co kontroluje ZUS w pracy i w domu?
Zasiłki dla kobiet w ciąży

Pytanie

Na jaki okres przed przewidywanym terminem porodu pracodawca może zatrudnić
kobietę w ciąży i jaki okres musi być "przepracowany", żeby mogła pobierać
zasiłek macierzyński lub/ i wychowawczy?

Odpowiedź

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia
chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko, przyjęła
dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w
sprawie jego przysposobienia, przyjęła dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie
w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania
pogotowia rodzinnego. Tak więc, aby uzyskać zasiłek macierzyński wystarczy, że
ma Pani ubezpieczenie chorobowe, a w momencie zawarcia stosunku pracy takie
ubezpieczenie powstaje

Moze chce sprawdzic czy to nie jest umowa fikcyjna zawarta wylacznie w celu
uzyskania swiadczen?
Czy wykonywalas prace, czy sa jakies dokumenty wypelniane przez Ciebie, czy
potrafisz wskazac swoje miejsce pracy?? ) Wywietl wicej wiadomociTemat: Fundusze inwestycyjne
kwirynia napisała:

> Musisz uważać, bo jeśli założysz rejestr i kupisz jednostki funduszu na córkę
> (ty jako pełnomocnik ustawowy) i jeśli będziesz chciała te pieniądze wypłacić
> przed uzyskamiem przez córkę pełnoletności (różne są sytuacje życiowe) to
> będzie wymagana zgoda sądu rodzinnego. Lepiej więc założyć fundusze na swoje
> nazwisko z przeznaczeniem dla córki.
>
> Pozdrawiam
> Ania

jest tzw. kwota zwykłego zarządu, róznie w różnych Towarzystwach, ale ok. 1000
zł raz na 30 dni przedstawiciel ustawowy może wypłacić z rejestru dziecka bez
problemu, przy większej kwocie oczywiście jest potrzebna zgoda sądu
opiekuńczego. Wywietl wicej wiadomociTemat: jak nie dziedziczyć długów?
uwaga na dzieci
Moim zdaniem lepiej przyjąc z dobrodziejstwem inwentarza.
Bo jeśli któryś ze spadkobierców (czyli teściowa, mąż i brat)spadek
odrzuci, będzie traktowany tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a
zatem w jego miejsce wejdą jego dzieci-w skrócie rzecz ujmując.
Czyli jeśli mąż odrzuci spadek, to spadkobiercami w jego miejsce
będą wasze dzieci (jeśli je macie), z dobrodziejstwem inwentarza
(jeśli są małoletnie)i wtedy bez ceregieli z sądem opiekuńczym się
nie obejdzie. Wywietl wicej wiadomociTemat: prawo mieszkaniowe
Maju, tak, znam się trochę. Jestem prawnikiem. I jednak rekomenduję przyjęcie z
dobrodziejstwem, jak bezpieczniejsze i prostsze. Na odrzucenie w imieniu dzieci
konieczna jest zgoda sądu opiekuńczego - tak przynajmniej art. 101 § 3 kro
interpretuje Sąd Najwyższy. Zatem może być problem z dokonaniem tej czynności w
ciągu 6 miesięcy. Co więcej, przepis mówi, że małoletni nabywają z
dobrodziejstwem inwentarza oraz należy wnosić, że mąż cruzbos nie jest jedynym
spadkobiercą.
Co do reszty propozycji - oczywiście, że mogą być trudno wykonalne i oczywiście,
że moja praktyka tyczy się tylko jednego miasta (a w każdym może być inaczej),
niemniej nie są to rozwiązania niemożliwe.
Możecie jeszcze rozważyć zawarcie umowy z teściową, póki żyje, że zrzekacie się
dziedziczenia po niej.
Wywietl wicej wiadomociTemat: zgoda na wyjazd dziecka- potrzebna?
Podstawa prawna
art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Artykuł ten przewiduje, że:
„§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest
obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w
braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.”

Wyjazd dziecka za granicę traktowany jest jako istotna sprawa i decyzja o nim
powinna być podejmowana przez obydwoje rodziców posiadających pełnie władzy
rodzicielskiej.

To czy zgoda małżonka rozwiedzionego jest potrzebna czy też nie, uzależnione
jest od tego co orzekł sąd w wyroku rozwodowym.

W przypadku gdy sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z
małżonków, ale drugi nie zostaje ani jej pozbawiony ani ograniczony – wówczas
decyzja dotycząca wyjazdu musi być podjęta wspólnie, a zatem potrzebna jest
zgoda współmałżonka, w sytuacji gdy osiągnięcie porozumienia między byłymi
małżonkami jest niemożliwe decyzje podejmuje sąd opiekuńczy.

Istnieje również orzeczenie Sądu Najwyższego, że nawet wyjazd "tylko na wakacje"
(nie na stałe) należy do "istotnych spraw dziecka". Cytuję: "Wyjazd dziecka za
granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka
wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej
zgody orzeczenia sądu opiekuńczego" (sygn: III CRN 19/85).
Wywietl wicej wiadomociTemat: zgoda na wyjazd dziecka- potrzebna?
Skoro lubisz gwizdać ...

Wywóz dziecka jest bezprawnym uprowadzeniem, jeżeli spełnione są dwie przesłanki:
1. naruszone zostało prawo do opieki; oraz
2. prawo to w chwili uprowadzenia było skutecznie wykonywane.

Jeśli więc zostanie ustalony:
1. fakt sprawowania przez np. matkę pieczy nad dzieckiem do czasu uprowadzenia, oraz
2. fakt, iż nadal jest ona zainteresowana wykonywaniem swych uprawnień względem
dziecka (co znajduje swój wyraz w braku akceptacji stanu faktycznego po jego
uprowadzeniu),
– wówczas niewątpliwie partner stanie przed zarzutem uprowadzenia.

Władza rodzicielska obejmuje obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy
nad osobą i majątkiem dziecka oraz do jego wychowywania. Tym samym, gdyby
partner faktycznie pozbawił drugiego prawa do opieki nad dzieckiem, postąpiłby
wbrew polskiemu Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu, jak i Konwencji dotyczącej
cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze 25
października 1980 r. Są środki służące odnalezieniu wywiezionego dziecka i
doprowadzeniu do jego powrotu. Głównym celem konwencji jest właśnie zapewnienie
niezwłocznego powrotu dziecka do państwa, na którego terytorium znajduje się
jego stałe miejsce. Oprócz tego wszczynane jest przed sądem opiekuńczym
postępowanie o wydanie dziecka.

Taki wniosek będzie zatem każdorazowo rozpatrywany, bo nawet fakt, iż formalnie
jest się małżeństwem nie oznacza, ze jeden rodzic drugiemu nie zrobi świństwa,
nie mówiąc już o BYŁYCH partnerach.
Wywietl wicej wiadomociTemat: Nazwisko dziecka bedac bez slubu
dziewczyny mają rację
kodeks rodzinny i opiekunczy mówi, że można uznać dziecko nawet nie
urodzone,jeżeli zostało już poczęte.Jeżeli dziecko jest małoletnie, do jego
uznania potrzebna jest zgoda matki. Do uznania dziecka poczętego potrzebna jest
zgoda matki.Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu
cywilnego albo przed sądem opiekuńczym.
ustawa o aktach stanu cywilnego: Jeżeli uznanie dziecka następuje przy
sporządzaniu aktu urodzenia, w akcie takim wpisuje się nazwisko i inne dane
dotyczące ojca zgodnie z treścią oświadczenia.
Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się
do akt urodzenia dziecka jako imię ojca - imię wskazane przez przedstawiciela
ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania - jedno z imion zwykle w kraju
używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe - nazwisko matki, z
odpowiednią adnotacją w rubryce "Uwagi".
czyli: najlepiej żeby partner uznał dziecko czy to przed urodzeniem się czy tez
przyszedł z toba do urzędu i złozył takie oświadczenie przy sporządzaniu aktu
urodzenia.
pozdrawiam

Wywietl wicej wiadomociTemat: Spadek - Sprzedaż samochodu.
jako matka małoletnich dzieci jesteś z mocy prawa ich przedstawicielem
ustawowym, tzn. sprawujesz w ich imieniu zarząd ich majątkiem. Poniżej treść art
101 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Moim zdaniem sprzedaż samochodu jest czynnością "przekraczającą zwykły zarząd"
rzeczą.
W mojej ocenie szybciej i bezpieczniej dostać zgodę sądu na sprzedaż. Jeśli
samochód stoi już parę miesięcy to ten miesiąc czy dwa go nie zbawią.

Art. 101. § 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd
majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności
przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich
czynności przez dziecko. Wywietl wicej wiadomociTemat: Do mam prawniczek - ściagalność długu z dziecka
po pierwsze- czy minęło już 6 m od otwarcia spadku?
abyś mogła odrzucić spadek jako przedstawiciel ustawowy, potrzebna będzie zgoda
Sądu opiekuńczego
poza tym osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych jeżeli nie
złoży w terminie oświadczenia o przyjęcie bądź odrzuceniu spadku, to brak
takiego oświadczenia jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem
inwentarza (tzn. odpowiedzialność za długi tylko do wartości czynnej spadku) Wywietl wicej wiadomociTemat: umowa do dnia porodu a macierzyński
Art. 29. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie
ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego:
1) urodziła dziecko;
2) przyjęta dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie i wystąpiła do sądu
opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia;
3)19) przyjęta dziecko w wieku do 1 roku na wychowanie w ramach rodziny
zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia
rodzinnego.

To jest takie jakby wynagrodzenie (choć wynagrodzenie to nie jest, bo
wynagrodzenie jest za coś, jak np za pracę, dlatego nazywa się to zasiłek) za
czas opieki nad nowo narodzonym dzieckiem. Przysługuje pracownikowi który ma
przerwę w pracy i nie pobiera przez ten czas wynagrodzenia za pracę.
Przysługuje w wysokości normalnego wynagrodzenia (średnia z 12 m-cy) i jest
finansowany przez ZUS.

Wywietl wicej wiadomociTemat: czy ktos sie zna na prawie spadkowym?
Nie do konca to tak wyglada.
Po pierwsze - rozumiem, ze nie bylo testamentu? czyli bedzie dziedziczenie
ustawowe
Po drugie - dziedziczy wdowa i dzieci - dzieci NIEZALEZNIE OD WIEKU!
Po trzecie - mozna odrzucic spadek, ale tylko jesli od dnia dowiedzenia sie o
smierci do dnia zlozenia oswiadczenia nie minelo 6 miesiecy
Po czwarte - jesli odrzucisz spadek a masz swoje dzieci, to one wejda na twoje
miejsce do dziedziczenia
Po piate - zeby w imieniu maloletniego odrzucic spadek trzeba miec zgode sadu
opiekunczego (w praktyce malo prawdopodobne)
Po szoste - co innego postanowienie sadu o stwierdzeniu spadku, a co innego
dzial spadku (moze byc sadowy lub notarialny)
Po siodme - jesli wsrod spadkobiercow jest choc jeden maloletni, to dziedziczy
on zawsze z dobrodziejstwem inwentarza, czyli korzystniej (chodzi o
ograniczenie odpowiedzialnosci za dlugi do wartosci spadku)
DLATEGO - lepiej najpierw zlozyc wniosek do sadu o stwierdzenie nabycia spadku
przez was wszystkich (mama i wy dzieci), a potem notarialny dzial spadku. Wywietl wicej wiadomociTemat: Usynowienie
polecam w pierwszej kolejności dokładnie przeczytać Kodeks Rodzinny i
Opiekuńczy, szczegolnie artykuły dotyczące przysposobienia dziecka przez męża
matki nie będącego ojcem dziecka. Sprawę trzeba wnieść do sądu opiekuńczego,
uzasadnić tym, że biologiczny ojciec nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem, nie
łozy na jego utrzymanie, slowem - zupełnie się nim nie interesuje, a względy
społeczne przemawiaja za tym, aby twój mąż przejął władzę rodzicielską, itd.
Nie wiem, czy okres 5 miesięcy braku kontaktu z biologicznym ojcem nie jest
zbyt krtótki do wydania interesującego orzeczenia przez sąd. Wywietl wicej wiadomociTemat: Paszport dla 3-latka?
Hej dziecko może miec własny paszport. Wydanie jest bezpłatne (oprócz znaczka i zdjęć ). Konieczny jest pesel dziecka i poświadczenie zameldowania (znaczki skarbowe za 16 zł) dziecka, dwa zdjęcia i wypełniony wniosek. Paszport jest wydawany na 10 lat ale nalezy go zmienić jak buźka dziecka wyraźnie się zmieni. Do paszportu potrzebna jest zgoda obojga rodziców lub sądu opiekuńczego. pozdrawiam Eliza ps w Warszawie na paszport czeka się 4 tygodnie Wywietl wicej wiadomociTemat: dziewczynka bez imienia
mal_art napisał:

> A czy nie było kiedyś zwyczaju automatycznego nadawania dziecku-
"znajdzie"
> imienia? Np. od świętego patrona dnia znalezienia? Albo Antoniego
od rzeczy
> zagubionych? Gaudencjo, nie wiesz czegoś o tym?

Normalnie w prawie o aktach stanu cywilnego:
Art. 50.
2. Jeżeli przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali
wyboru imienia (imion) dziecka, kierownik urzędu stanu cywilnego
wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju używanych,
czyniąc o tym stosowną wzmiankę dodatkową.

Natomiast w tym przypadku mamy art. 52:
Art. 52. 1. Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców sporządza się
na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.
2. Sąd opiekuńczy ustala w miarę możliwości miejsce i datę urodzenia
dziecka po zasięgnięciu opinii osoby, pod której opieką dziecko się
znajduje, nadaje dziecku imię i nazwisko oraz określa, jakie imiona
rodziców i ich nazwiska rodowe mają być wpisane do aktu urodzenia.
Nazwisko nadane dziecku wpisuje się jako nazwisko jego rodziców.


Co do zwyczajów, ludzie kiedyś sobie radzili na różne sposoby,
najpewniej nadawanie imienia znajdzie leżało w gestii "znalazcy",
ale w tej chwili trzeba zastosować odpowiednie procedury prawne,
niezależnie od tego, wg jakiego kryterium imię zostanie przez
kierownika USC czy sąd wybrane.

Wywietl wicej wiadomociTemat: Mam pytanie..., pomożecie?
w sprawie uznania uscislenie:
1. Dziecko można uznać w następujących przypadkach:
- jeżeli nie jest urodzone z małżeństwa,
- jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, czyli po upływie terminu trzystu dni od zgonu męża matki bądź od daty uprawomocnienia się orzeczenia ustalającego ustanie lub unieważnienie małżeństwa.
2. Na uznanie dziecka musi wyrazić zgodę matka.
3. Uznanie dziecka polega na złożeniu przez mężczyznę dobrowolnego oświadczenia, że jest ojcem dziecka.
4. Uznać dziecko może każdy mężczyzna, bez względu na swój stan cywilny (kawaler, wdowiec, rozwiedziony, żonaty), mający pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Można uznać dziecko: małoletnie, pełnoletnie (potrzebna jest jego zgoda) oraz nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte,
6. Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą - przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.Wywietl wicej wiadomociTemat: Nazwisko dziecka po urodzeniu???
zasadą jest że dziecko uznane przez ojca nabywa jego nazwisko. Moze on (ojciec)
za zgodą osób ktorych potrzebna jest zgoda do uznania dziecka w tym przypadku
matki stwierdzić że dziecko będzie mialo inne nazwisko (matki)

nazwisko matki nadaje sie także gdy ojcostwo dziecka nie jest ustalone (przy
małżeństwie też istnieje taka mozliwość ale to nie dotyczy tej sprawy)

co do uznania - wymaga ono zgody matki dziecka dononywane jest przed
kierownikiem usc lub sądem opiekuńczym Wywietl wicej wiadomociTemat: Mozliwosc wywiezienia dziecka za granice
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom - co się najczęściej
zdarza - każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Istnieje
tu jednak pewne rozróżnienie na sprawy mało istotne i sprawy istotne. W
sprawach małoistotnych każdy z rodziców może działać bez potrzeby
porozumiewania się z drugim rodzicem, natomiast w sprawach istotnych rodzice
powinni rozstrzygać wspólnie (jest tak zawsze, bez względu na to, czy rodzice
są małżeństwem, czy też nie). Może się tak zdarzyć, że porozumienie rodziców w
sprawach istotnych napotyka na trudności. Wówczas każde z nich może wystąpić do
sądu o rozstrzygnięcie. Wyjazd dziecka za granicę należy z całą pewnością do
spraw istotnych, więc niedopuszczalne jest działanie jednego tylko rodzica bez
porozumienia z drugim. W braku zgody jednak jednego z rodziców (a więc de facto
braku porozumienia pomiędzy nimi) drugi rodzic może wnioskować o
rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. Sąd opiekuńczy może wydać rozstrzygnięcie w
takiej sprawie tylko wtedy, gdy istnieje brak porozumienia między rodzicami,
którym przysługuje władza rodzicielska. Rolą sądu opiekuńczego jest tu
nakłanianie rodziców do uzgodnienia stanowisk, czego efektem powinno być
doprowadzenie do porozumienia między rodzicami. Oczywiście, jeżeli do
porozumienia nie dojdzie, konieczne może być wydanie przez sąd stosownego
orzeczenia.

pozdrawiam

Wywietl wicej wiadomociTemat: ograniczenie praw rodzicielskich - dlaczego?
Chalsiu- mylisz się..
Matka nie może "wyjeżdzać gdzie chce", jezeli ojciec ma prawo do opieki nad
dzieckiem.
"Zgodnie z dwoma uchwałami Sądu Najwyższego (OSNCP 1964/9/168 i OSNCP
1972/3/49) jeśli obojgu rodzicom przysługuje po rozwodzie władza rodzicielska,
to na wyjazd za granicę dziecka potrzebna jest zgoda drugiego z rodziców. W
razie niemożności uzyskania takiego oświadczenia można wystąpić do Sądu
Opiekuńczego o wydanie takiej zgody za jednego z rodziców. Dotyczy to każdego
wyjazdu, niezależnie od czasu jego trwania"

Zgoda obydwojga rodziców jest również niezbędna przed różnymi poważnymi
zabiegami stosowanymi w lecznictwie, szczególnymi rodzajami ryzykownych terapii
itd.Wywietl wicej wiadomociTemat: kontaktów z dzieckiem-pomóżcie!!!
Jeżeli chcesz jechać do krajów UE to wyrób dziecku dowód tymaczasowy i
jedziecie Właśnie dziś w żółtym dodatku do Rzeczpospolitej jest artykuł na
ten temat - przy wyrabianiu dowodu wystarczy jeden rodzic, przy wyrabianiu
paszportu jest potrzebna zgoda obojga rodziców. Zanim poprawią te przepisy
zdążysz wyrobić dziecku dowód tymczasowy.
A gdybyś chciała jechać poza UE to orzeczenie sądu opiekuńczego zastępuje zgodę
drugiego z rodziców i pewnie taką zgodę byś dostała. Wytłumaczysz gdzie i po co
chcesz jechać z dziewckiem i pewnie dostaniesz zgodę. Spokojnie, tylko
spokojnie
Nie daj gadowi satysfakcji - uśmiechaj się i udawaj wyluzowaną do bólu
Wywietl wicej wiadomociTemat: Chce wyjechac do Szwecji czy eks moze mi utrudnic?
może nie tyle spod jurysdykcji polskich sądów co: ojciec Twojej małej ma
ustalone sądownie wizyty i jak na to nie patrząc wykonuje swoją władzę
rodzicielską, wyjazd zaagranicę z dzieckiem powoduje ograniczenie mu tego -
wbrew jego woli i taki wyjazd bez jego zgody może być już potraktowany jako
uprowadzenie ścigane na podstawie Konwencji Haskiej. A co Tobie grozi?
Nadużycie władzy rodzicielskiej może spowodować jej ograniczenie, lub nawet
pozbawienie. A wiesz co za tym idzie: nadzór kuratorski lub przejęcie opieki
nad małą przez ojca.

Aby to załatwić w sposób formalny to, albo uzyskujesz zgodę sądu opiekuńczego
na owy wyjazd, albo zgodę ojca - udajecie się do notariusza i podpisujecie tam
oświadczenie - wtedy będziesz chroniona.

Możesz zaryzykować jeśli chcesz, ale czy warto?

pozdrawiam Wywietl wicej wiadomociTemat: W jakich sytuacjach potrzebny jest PODPIS OJCA???
kai_30 napisała:

> A co w sytuacji, jesli ojciec ma pelnie wladz rodzicielskich, placi alimenty,
> ale odwiedza dzieci raz do roku? Mieszka 200 km od nas, i mu "za daleko"...
>
nic nie szkodzi. ma pełną władzę. mozna wystąpić do śadu opiekuńczego o
ograniczenie władzy rodzicielskiej.


> Czy ma to oznaczac, ze jesli moje dziecko bedzie mialo wypadek i konieczna
> bedzie transfuzja, to umrze?? Bo wyegzekwowac podpisu nie bede w stanie?
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka szpital podejmuje decyzję w
oparciu o zgodę jednego z rodziców posiadających władzę rodzicielską i
będącego "na miejscu". nie jest potrzebna pisemna zgoda rodzica będącego setki
kilometrów od szpitala. w przypadku braku możliwości uzyskania zgody
jakiekokolwiek rodzica szpital w sytuacji zagrożenia życia dziecka kieruje się
zasadą domniemania zgody na ratowanie dziecka.
Wywietl wicej wiadomociTemat: Czy można zmienić dziecku nazwisko?
przede wszystkim nie rozumiem dlaczego "niestety"? wstyd? a w łózku to
przyjemnie było?

Art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:"jednakże o istotnych
sprawach dziecka rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi
rozstrzyga sąd opiekuńczy."
nazwisko należy w tym wypadku uznać za "istotną sprawę" w życiu
dziecka i dlatego do jego zmiany (dodanie drugiego nazwiska to również zmiana)
potrzebna jest zgoda obojga rodziców. można oczywiście zgodnie z
przytoczonym wyżej przepisem zwrócić się do sądu opiekuńczego o wydanie
decyzji, która zastąpi zgodę drugiego z rodziców (postanow. SN z dnia
06.06.2000 I CKN 786/98 OSNC 2001/1/6).
po ukończeniu przez dziecko 14 roku życia potrzebna dodatkowo jest jego zgoda.
samodzielnie dziecko może zmienić nazwisko po uzyskaniu pełnoletności.
przy zgodzie rodziców zmiany dokonuje się w usc, jeśli decyzja będzie odmowna
przysłuje zażalenie do organu wydającego decyzję (usc), a następnie skarga do
sądu administracyjnego.

Wywietl wicej wiadomociTemat: Co robic?Moja corka w rodzinie zastepczej
Nawet z ograniczoną władzą macie dalej sporo do powiedzenia w sprawie Waszego
dziecka.
Jakbyście się z narzeczonym ogarnęli, a potem zrobili raban w sądzie, to zaraz
by zmienili postanowienie. Bo zaistniała sytuacja nie jest ani w interesie
małej, a na pewno nie leży w interesie sądu opiekuńczego lub ośrodka pomocy
społecznej. Jest koniecznością - w założeniu przejściową, aż ustaną przyczyny
kryzysu.
No, ale skoro Wam pasuje, żeby dziecko wychowywali dziadkowie...
MOPS naprawdę wykłada im po 800 zł na trzylatka ?
Jakoś trudno mi w to uwierzyć, a nie chcę mi się szukać. Wywietl wicej wiadomociTemat: Pisze o mojej kolezance
3. Przyjęcie bez zgody

1.

Przymusowa obserwacja osoby z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu
psychiatrycznym jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy dotychczasowe jej zachowanie
wskazuje, że z powodu tych zaburzeń zagraża bezpośrednio swojemu życiu albo
życiu i zdrowiu innych osób, a nasuwają się wątpliwości, czy jest ona chora
psychicznie. Celem obserwacji (nie dłuższy niż 7 dni) jest wyjaśnienie tych
wątpliwości.
2.

Przymusowe przyjęcie do szpitala w trybie nagłym osoby chorej
psychicznie jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie
wskazuje, że z powodu choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub
zdrowiu innych osób.
3.

Przymusowe przyjęcie na leczenie w trybie wnioskowym. Osoba chora
psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody na
podstawie poprzedzającego orzeczenia sądu opiekuńczego, wtedy gdy:

*

po pierwsze - dotychczasowe jej zachowanie wskazuje, że
nieprzyjęcie do szpitala psychiatrycznego spowoduje znaczne pogorszenie jej
stanu zdrowia psychicznego, albo
*

po drugie - gdy jest ona niezdolna do zaspokajania podstawowych
potrzeb, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w szpitalu
psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia.


Na przyszlosc pisz troche wiecej prawdy. Dziekuje
Wywietl wicej wiadomociTemat: jak to jest z nieprawomocnym wyrokiem?
o ile mi wiadomo kpc mówi tak:
Art. 578. Postanowienia sądu opiekuńczego są skuteczne i wykonalne z chwilą ich
ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą ich wydania.

Czyli jesteś zobligowana do wykonania tego postanowienia o kontaktach, może ono
ulec zmianie dopiero w wyniku apelacji.
Wywietl wicej wiadomociTemat: różnica pomędzy odebraniem praw i pozbawieniem wła
Inne prawa i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej należą do
rodziców.

4) zakaz styczności
Sąd opiekuńczy może, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, zakazać
rodzicom osobistej styczności z dzieckiem, w wyjątkowych wypadkach
może także ograniczyć osobistą styczność rodziców, których władza
rodzicielska została ograniczona, z dzieckiem poprzez umieszczenie
tego dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo
wychowawczej.
Każdy z rodziców może zwrócić się do Sądu Opiekuńczego o odebranie
dziecka zatrzymanego przez osobę nieuprawnioną


Reasumując- władza rodzicielska- moim zdaniem- wchodzi w zakres praw
rodzicielskich- jest pojęciem węższym niż prawa rodzicielskie.
Zresztą- poszukaj- w necie- od cirta art. i innych opinii. Wywietl wicej wiadomociTemat: nowelizacja KRiO i co z tego?
„Art. 100. § 1. Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane
udzielać pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego
wykonywania władzy rodzicielskiej. W szczególności każde z rodziców
może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka
od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do sądu opiekuńczego
lub innego właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie
dziecku pieczy zastępczej.

A kto to jest osoba nieuprawniona? Babcia dziecka jesli np. kontakty sa ustalone
z ojcem???
Mam wiele watpliwosci jak czytam te zmiany.
Moze macie jakies pomysly
Wywietl wicej wiadomociTemat: paszport- ojciec nie wyraza zgody
Złożyłam taki wniosek do Sądu Opiekuńczego. Koszt złożenia wniosku 40 zł. Na
rozprawę czekałam 3 miesiące. Wszystko odbyło się na 1 posiedzeniu. Sędzina
pytała o moje plany, czy zamierzam wyjeżdżać za granicę na stałe, na co
odpowiedziałam, "absolutnie nie". Pytała po co mi paszport, dlaczego ojciec nie
wyraża zgody itp. Eks nie stawił się na rozprawę, co chyba podziałało na moją
korzyść. Uzyskałam wyrok sądu wyrażający zgodę na wyrobienie paszportu bez zgody
ojca. Po 21 dniach, wyrok uprawomocnił się. Złożyłam wniosek paszportowy + wyrok
sądu.... paszport już mamy. Notabene eks za zgodę na wyrobienie paszportu chciał
5.000 zł. (potem się z tego wykręcał).... bezczelność! Wywietl wicej wiadomociTemat: Mama wychodzi za mąż-co z nazwiskiem dziecka
W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego
dziecka wymagana jest zgoda obydwojga rodziców lub przedstawicieli
ustawowych dziecka. W razie braku zgody którejkolwiek z tych osób,
wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Decyzja co do zmiany nazwiska
małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia
sądowego. Gdy dziecko ukończyło 14 lat, potrzebna jest również jego
pisemna zgoda. Wiem co pisze, jestem fachowcem Pozdrawiam Wywietl wicej wiadomociTemat: odebranie praw ojcu
tusia> to by chyba pasowal do Twojej sytuacji ten artykul:

W myśl art. 111 § 1 kro,
jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej
przeszkody albo jeżeli rodzice w sposób rażący zaniedbują swe
obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy
rodzicielskiej. Może być ono orzeczone także w stosunku do jednego z
rodziców. Sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy. Właściwość tę określa
się według osoby małoletniego, a więc przede wszystkim według
miejsca jej zamieszkania, a w braku tego - według miejsca pobytu
małoletniego.
Wniosek jest wolny od opłat sądowych.

Wywietl wicej wiadomociTemat: renta rodzinna dla dziecka
Zachodza tu 2 sprawy- ustalenie ojcostwa oraz prawo do renty.Jesli w trakcie
trwania ciazy ojciec dziecka nie uznal, to pozostaje droga sadowa- według mnie
trzeba zwrócic sie do sadu opiekunczego, ten wyznacza bodajze kuratora, przeciw
ktoremu wytacza sie powództwo.Tak czy siak ona musi to zrobic, by nie wpisali
fikcyjnego ojca(imie podane przez matke, nazwisko jej).
Co do renty to nie mam pojecia, czy fakt, iz zostalo popelnione samobójstwo
wpływa na jej przyznanie, jak dla mnie byloby to nielogiczne, bo czym sie takie
dziecko rozni od osieroconego przez ojca zmarłego naturalnie?
Wywietl wicej wiadomociTemat: czy dobrze robię???
Przepraszam, ale czegoś tu nie rozumiem. Na jakiej podstawie Twoja
siostra mogła dysponować środkami należącymi do małoletnich braci?
Odszkodowanie stanowiło ich własność i siostra, jako przdstawiciel
ustawowy ma prawo dysponować nimi tylko i wyłącznie w granicach
tzw. zwykłego zarządu, co oznacza, może dokonywać wypłat nie
przekraczających w miesiącu kalendarzowym równowartości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego). Na dokonywanie
czynności przekraczających granice zwykłego zarządu jest wymagana
zgoda sądu opiekuńczego. Coś mi tu poważnie śmierdzi. Wycyckaliście
chłopaków do spodu. Tzn. wiem - Twoja siostra, ale Twoja wina, że
znając jej charakter nie zadbałaś o takie załatwienie sprawy, żeby
zabezpieczyć majątek chłopców. Ktoś tu popełnił poważne uchybienia
wobec prawa.....
Wywietl wicej wiadomociTemat: Zaniedbanie dziecka?
Lilianko, porozmawiaj z matka dziecka. Nie delikatnie-powiedz jej
wprost i stanowczo, co o tym myslisz. Uświadom jej, czym jej
postępowani grozi- a konktrenie grozi wszczęciem postepowania przez
sąd opiekuńczy i np. ograniczeniem władzy rodzicielskiej, albo wręcz
jej odebraniem, nadzorem kuratora-co jeszcze pół biedy. Jesli
sytuacja jest taka, jak mówisz, to dziecko jest w sposób dotkliwy
krzywdzone. NAwet jeśli matka nie wydaje alimentów na swoje
potrzeby, a np. ma depresję, to dziecko ponosi tego przykre
konsekwencje. Jesli ojciec chce podjąć kroki prawne-to bardzo
dobrze, im szybciej to nastąpi tym lepiej. Może np. pismo z sądu
opiekuńczego koleżankę otrzeźwi.
Wywietl wicej wiadomociTemat: mama na kocia lape
Julia - z nazwiskiem masz rację, szybciej napisałam, niż pomyślałam, podwójne
być nie może, nawet jest wyrok Sądu Najwyższego na tę okoliczność (ja ciemna
masa)

co do praktyki - uznaje się dziecko nienarodzone wedle tej samej procedury, co
dziecko narodzone, chilli przed kierownikiem USC albo sądem opiekuńczym, jest w
każdym USC specjalny referat do tych spraw, najlepiej wcześniej zadzwonić i się
umówić, bo dla nich to nie są sprawy zbyt częste (znaczy
uznawanienienarodzonego, bo narodzone to już tak, ale na nienarodzone to nawet
nie ma specjalnego druczku) i muszą się do tego papierkowo przygotować.
Przynosisz zaświadczenie od lekarza o tym, że jesteś w ciąży, swój akt
urodzenia i dowód, przynosisz niemęża z dowodem osobistym (niemąż już bez
aktu urodzenia)... Siadacie przed panią ksiądz i pani ksiądz uroczyście pyta
niemęża, czy czy dziecko jest jego i czy chce je uznać (bo uznać można jedynie
swoje dziecko), jakie nazwisko dziecko bedzie nosić, po czym wygłasza formułkę,
płacicie jakieś drobne opłaty skarbowej (chyba 5 zetów) i dostajecie
kwitek "Akt uznania dziecka" czy jakoś podobnie, który potem niemąż odda do
urzędu, jak będzie akt urodzenia odbierał.

Proste Wywietl wicej wiadomociTemat: Wyegzekwowanie widywania syna
Wyegzekwowanie widywania syna
Witam wszystkich na Forum. Zwracam się do Was z prośbą o poradę, jak wyegzekwować od żony widywanie się z moim 4-letnim synkiem. Nasza małżeństwo niestety jest nieudane, nigdy nie mieszkaliśmy razem. Ja mieszkam (mam M-2 w blokach) i pracuję w Łodzi. Jestem inżynierem i mam dość dobrą pracę w swoim zawodzie. Żona - lekarz pediatra - mieszka z synem u swoich rodziców w domu pod Piotrkowem. Rodzice żony to prości chłopi i niestety żona jest pod całkowitym wpływem swojej matki. Ci ludzie mnie nienawidzą, teściowa zbroniła mi niedawno tam przyjeżdżać. Psycholog ostrzegała mnie, że dziecko niedługo zacznie mnie traktować jak obcego. Bardzo kocham synka i chcę, by miał normalne dzieciństwo i wyrósł na dobrego człowieka, meżczyznę. Żona ma jeszcze 2 siostry i podejrzewam że wychowa syna na babę, gdyz siostry żony mają same córki. Żona przyjeżdża raz na kilka tygodni do mnie, ale chyba tylko po to aby zaspokoic sie seksualnie. Jest osobą ograniczoną, nie interesuje sie niczym poza sprawami związanymi z jej zawodem, nie dociera do niej kompletnie to, ze mam prawo do widywania syna i mogę go zabrać np. na 2 tygodnie na wakacje. Dla niej co powie matka i ksiądz to święte. Teściowa spędziła całe życie w swoim domu i na podwórku...Nie widzę innego rozwiąznia jak rozwód i znalezienie nowej partnerki, gdyz od ślubu mija właśnie 6 lat i ciągle jest to samo. Czy mam złożyć wniosek do Sądu Opiekunczego w Piotrkowie o zmuszenie żony o wydawanie mi dziecka ? Radzono mi też, aby najpierw napisać list polecony do żony z żądaniem umozliwienia widywania dziecka, aby mieć dowód na ewentualnej rozprawie w sądzie. Pozdrawiam Tomek z Łodzi Wywietl wicej wiadomociTemat: Wyegzekwowanie widywania syna
Tomku! Wniosek do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania - raczej dziecka - o umożliwienie kontaktów. Opisać zwięźle stan faktyczny, gdzie kto mieszka i dlaczego oraz że za rzadko widujesz sie z synem. Problemem będzie, jeśli zona powie, że Ci nie utrudnia... W każdym razie jak coś chcesz konkretniej, napisz do mnie na priva. I też się zgadzam z dziewczynami, że rzucasz cięzkie słowa pod adresem żony. Wierzyć mi się nie chce, że aż tak się zmieniła po ślubie. Chyba że ty liczyłeś, że się zmieni na lepsze. Ludzie zwykle pozostają tacy sami. Niektorzy przestają się kamuflować kasia Wywietl wicej wiadomociTemat: Zdrowie psychiczne
Badanie stanu zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi może przeprowadzić
lekarz psychiatra i tylko on może wydać orzeczenie o stanie zdrowa pacjenta,
opinię, skierowanie do inne go lekarza lub psychologa, ewentualnie do
Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Osoba chora psychiczne może być skierowana do szpitala przez lekarza
psychiatrę w terminie od 14 dni od daty badania.

Osoba z zaburzeniami, która zagraża bezpośrednio swojemu życiu lub życiu
innych osób, może być przymusowo, bez swojej zgody (lub przedstawiciela
ustawowego) skierowana do szpitala.

Gdy nie ma zgody pacjenta ani przedstawiciela ustawowego na hospitalizację,
przyjęcie pacjenta zatwierdza ordynator szpitala w ciągu 48h, a w ciągu 72h
o zaistniałej sytuacji należy powiadomić Sąd Opiekuńczy. Sąd musi taką
sprawę rozpatrzyć. Jeżeli Sąd wyda decyzję o zwolnieniu pacjenta ze
szpitala, należy to natychmiast wykonać.

Wobec osoby podejrzanej o zaburzenia psychiczne, która stanowi zagrożenie
dla bezpieczeństwa swojego i innych osób, stosuje się przymus bezpośredni,
przy czym badanie może trwać do 10 dni.

Decyzję o zastosowanie przymusu bezpośredniego podejmuje przede wszystkim
lekarz, jeśli nie ma lekarza to pielęgniarka. Pomocy przy zastosowaniu
przymusu udzielają policja, straż miejska, straż pożarna.

Taką osobę należy przymusowo przytrzymać, podać lek, unieruchomić lub poddać
izolacji.

Jeżeli osoba zakłóca lub uniemożliwia funkcjonowanie szpitala lub ZOZ-u, to
można zastosować tylko przytrzymanie i przymusowe podanie leku.

Izolacja pacjenta powinna trwać 4-5 godzin, ale okresy te mogą być
wielokrotnie przeciągane.

Są wyznaczeni sędziowie do kontroli zasadności przebywania osób w zakładzie
psychiatrycznym oraz do kontroli zasadności zastosowania przymusu
bezpośredniego.

Osoba, która przebywa w szpitalu psychiatrycznym, może zostać przeniesiona
na wniosek kierownika Kliniki do Ośrodka Opiekuńczego.

Wywietl wicej wiadomociTemat: DZIENNIKARZ: Meldunki (bylo: Hameryka...)


    Fakt w ogole istnienia czegos takiego jak obowiazek meldunkowy w Polsce
to jest kpina i oczywisty relikt socjalizmu, ale jeszcze wiekszym idiotyzmem
jest fakt, ze nadal, pomimo drastycznej zmiany sytuacji spolecznej, a w tym i
mieszkaniowej, utrzymywany jest socjalistyczny podzial tych zameldowan na dwa
rodzaje: stale i czasowe. [...]

Pisze o tych sprawach z nadzieja, ze ktos z dziennikarzy piszacych w polskiej
prasie (o ile istotnie sa tu tacy) temat podchwyci i rozpeta wokol tego jakas
drobna burze, bo naprawde od dawna sie to nalezy.
Pozdrawiam i przepraszam za przydlugi list
   Jaroslaw Rafa
   r@inf.wsp.krakow.pl


Sprawa mnie tez zywo dotyczy, bo niestety nie mam wlasnego (czy tez komunalnego
albo spoldzielczego) mieszkania, mieszkam w mieszkaniu uzyczonym przez wuja,
ktory zreszta chce niedlugo powrocic z pobytu za granica...

Czy ktos zna podstawy prawne meldunku stalego i czasowego? Na moje pytanie w
tej kwestii napotykani na mojej drodze zyciowej rozni urzednicy odpowiadaja, ze
tak jest i juz.

Znalazlem ustep w kodeksie cywilnym, ktory pozwole sobie zacytowac:

Rozdzial II
Miejsce zamieszkania

Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowosc, w ktorej osoba
ta przebywa z zamiarem stalego pobytu.
Art. 26.
§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostajacego pod wladza rodzicielska jest
miejsce zamieszkania rodzicow albo tego z rodzicow, ktoremu wylacznie
przysluguje wladza rodzicielska lub ktoremu zostalo powierzone wykonywanie
wladzy rodzicielskiej.
§ 2. Jezeli wladza rodzicielska przysluguje na rowni obojgu rodzicom majacym
osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z
rodzicow, u ktorego dziecko stale przebywa. Jezeli dziecko nie przebywa stale u
zadnego z rodzicow, jego miejsce zamieszkania okresla sad opiekunczy.
Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostajacej pod opieka jest miejsce
zamieszkania opiekuna.
Art. 28. Mozna miec tylko jedno miejsce zamieszkania.

Pozdrawiam

Andrzej Rozkrut, Szczecin

Wywietl wicej wiadomoci
Strona 3 z 4 • Wyszukiwarka znalaza 283 wypowiedzi • 1, 2, 3, 4